Föreningsinfo

www.tiamatica.com


Föreningsnummer: 54019-03
Postadress: c/o Radojkovic, Eriksfältsgatan 59 C, 214 55 Malmö
E-post: kingfishers.bbk@gmail.com
Hemsida: www.kingfishers.se
Bankgiro: 5361-7254
Organisationsnummer: 802524-9643